Ψεκαστικό συρόμενο με τουρμπίνα DIAS Ψεκαστικό συρόμενο με τουρμπίνα DIAS
dias1000.jpg

Ψεκαστικό συρόμενο με τουρμπίνα DIAS

  • Γαλβανισμένο πλαίσιο
  • Φίλτρα γραμμής υψηλής πιέσεως
  • Μίξερ διάλυσης φαρμάκων PVC
  • Καρδανικός άξονας κίνησης
  • Εσωτερικό μπεκ πλυσίματος βυτίου
  • Μπεκ ξεπλύματος των άδειων συσκευασιών φυτοφ.
  • Προστατευτικό κάλυμμα φύλλων
  • Φώτα πορείας
  • Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.)

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

 ΚΩΔΙΚΟΣ   ΒΥΤΙΟ   ΑΝΤΛΙΑ   ΦΤΕΡΩΤΗ 
 50-309 600 AR-1064 700
50-314 800 AR-1064 700
 50-328 1000 AR-1604  800
 50-365 1500 AR-1604   800
 50-342 2000  AR-1604  800
 50-576 3000 IDS-2001  900

 

 

Πρόσθετος εξοπλισμός


002